Zeyhane - Blog

Organik Zeytinyağı

Organik Zeytinyağı

admin 13/10/2018 0
Zeyhane'den en kaliteli sızma, natürel ve organik zeytinyağlarını ve en lezzetli zeytin çeşitlerini tek tıkla sofranıza getirtebilirsiniz!...
Read More
Zeytin ve Zeytinyağının Tarihçesi

Zeytin ve Zeytinyağının Tarihçesi

admin 08/11/2017 0
Dilimizdeki zeytin sözcüğünün kökeni Arapça zeytôn kelimesine dayanıyor. Bilimsel literatürde de Olea europaea olarak adlandırılıyor.  Bugün Batı dillerinin tamamında değişik söyleyişleri olan  ‘oil’ kelimesi, eski Yunanca’da zeytin ağacı anlamına gelen “eleia” kelimesinden türemiştir. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul edilmekte ve “zeytin bütün ağaçların ilkidir” denilmektedir. Zeytinin insanlık tarihindeki önemine tüm kutsal kitaplarda, yaratılış ve kuruluş efsanelerinde yer verilmektedir. Klasik mitolojide her tanrıya belirli bir ağaç atfedilir ve bu atıflar incelendiğinde her zaman anlam yüklü oldukları ve ona karşılık gelen ağacın tanrının kimliği ile yakın ilişkili olduğu görülür. Bu konuda “DENDROLOJİ”...
Read More